Chia sẻ file Excel tính tiền điện sinh hoạt 2023

Giá tiền điện trong thời gian vừa rồi vừa mới được cập nhật, do vậy việc sửa lại file excel tính tiền điện là điều bắt buộc phải làm. File excel dưới đây mình làm để tính tiền điện sinh hoạt theo bảng giá mới nhất được EVN công bố trên website.

Bạn có thể truy cập vào website EVN tại địa chỉ: https://www.evn.com.vn/c3/evn-va-khach-hang/Bieu-gia-ban-le-dien-9-79.aspx để tham khảo mức giá bán điện.

Bảng giá điện sinh hoạt

 

Ngoài ra bạn nếu bạn muốn tính tiền điện online luôn trên website, bạn có thể sử dụng cộng cụ tính tiền điện trực tuyến được EVN Hà Nội cung cấp tại địa chỉ: https://evnhanoi.vn/cskh/cong-cu-tinh-hd-tien-dien

Về file excel bạn có thể tải về tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y18FdWOYNAhO9hNF_1wJdKJsUY-7607R/edit?usp=sharing&ouid=113101298460662976695&rtpof=true&sd=true

Với file này nó sẽ gồm 02 sheet trong đó 01 sheet là để lưu các bậc giá điện và sheet còn lại là sheet “danh sách” để thu tiền điện của từng hộ.

Với sheet “giadien” trong đó có 03 cột, cột đầu tiên và cột thứ 2 lưu 6 bậc tính tiền điện, mỗi bậc tương ứng với một mức giá khác nhau, giá sẽ tăng dần theo từng bậc, bạn càng dùng nhiều thì giá sẽ càng cao.

Bậc 1: áp dụng từ 0 -50 kwh

Bậc 2: áp dụng từ 51-100 kwh

Bậc 3: áp dụng từ 101-200 kwh

Bậc 4: áp dụng từ 201 – 300 kwh

Bậc 5: áp dụng từ 301 – 400 kwh

Bậc 6: áp dụng từ trên 400 kwh

Cột thứ 3 là tính giá tiền điện cho từng mốc ví dụ như ở bậc 1 là 50 số điện đầu sẽ hết tương ứng ra một số X tiền cụ thể, số X này được tính đơn giản bằng số điện sử dụng nhân với cả giá bán điện bậc 1.

Khi đến bậc số 2 là 99 số chẳng hạn thì trong 99 số đó sẽ có 50 số được tính theo giá của điện bậc 1 còn 49 số còn lại sẽ được tính theo giá của điện bậc 2.

Do đó trong công thức của cột mức tiền cho từng mốc ở bậc số 2 ta sẽ chỉ cần lấy bằng X + 49 x mức giá của bậc 2.

Tương tự vậy cho mức tiền ở dòng bậc 3 ví dụ bạn sử dụng hết 160 số điện, để tính tiền bạn cũng chỉ cần lấy tiền điện của 60 số là lấy theo giá bán của bậc 3, còn 100 số là bạn lấy theo giá bán của bậc 2 do đó công thức chỗ này sẽ là

(60 x giá bán điện bậc 3) + Số tiền của 100 số điện

Tính tương tự như vậy cho tới hết bậc 6, do vậy cột “Mức tiền cho từng mốc” trong sheet “giadien” này sẽ ghi sẵn mức tiền cho từng bậc điện.

Sheet “danhsach”: đây là sheet để bạn nhập số điện sử dụng của từng hộ vào sau đó sử dụng công thức để tính ra xem trong tháng đó hộ gia đình sử dụng hết bao nhiêu tiền điện.

Khi thao tác nhập bạn chỉ cần nhập thông tin vào 2 cột “số đầu kỳ” và cột “số cuối kỳ”. Thường thì mình sẽ copy hết dữ liệu trong cột “số cuối kỳ” sang cột số đầu kỳ khi bắt đầu nhập số điện cho 01 tháng mới vì số điện cuối kỳ mà bạn chốt ở tháng trước nó sẽ chính là số đầu kỳ để bạn tính ở tháng này.

Sau khi nhập xong 02 cột số đầu kỳ và số cuối kỳ, bảng sẽ tự động lấy số đầu kỳ trừ đi số cuối kỳ để ra thông tin ở cột “số kw sử dụng”.

Đến cột số tiền bạn sẽ sử dụng hàm if trong excel để so sánh xem thông tin ở cột “số kw sử dụng” là bao nhiêu thì lấy giá điện cho bậc đó.

Đầu tiên nó sẽ so sánh xem số kw sử dụng có lớn hơn 400 không, nếu đúng là lớn hơn 400 thì sẽ lấy số kw sử dụng trừ đi 400 và sau đó nhân với giá điện của bậc 6, ra được kết quả bao nhiêu đem cộng với mức tiền cho 400 số điện đã có sẵn trong sheet “giadien”

Nếu số kw sử dụng khi so sánh không lớn hơn 400 thì nó lại tiếp tục so sánh xem là nó có lớn hơn 300 không. Nếu đúng là nó lớn hơn 300 thì nó lại lấy số kw sử dụng trừ đi 300, được bao nhiêu đem nhân với mức giá của bậc 5, sau đó lấy kết quả đó cộng với mức tiền cho 300 số điện đã có sẵn trong sheet “giadien”

Nếu như số kw sử dụng không lớn hơn 300 thì nó lại tiếp tục so sánh xem nó có lớn hơn 200 hay không, nếu nó lớn hơn 200 thì lại áp dụng giá điện của bậc 4 để tính cho mốc 200.

Còn nếu nó nhỏ hơn 200 và lớn hơn 100 thì sẽ áp dụng giá điện của bậc 3. Nếu vẫn không phải thì tiếp tục so sánh nếu nhỏ hơn 100 và lớn hơn 50 thì lấy bậc 2 còn không thì giá tính theo bậc 1.

Công thức như sau:

=IF(E8>400,(E8-400)*Giadien!$B$7+Giadien!$C$6,IF(E8>300,(E8-300)*Giadien!$B$6+Giadien!$C$5,IF(E8>200,(E8-200)*Giadien!$B$5+Giadien!$C$4,IF(E8>100,(E8-100)*Giadien!$B$4+Giadien!$C$3,IF(E8>50,(E8-50)*Giadien!$B$3+Giadien!$C$2,E8*Giadien!$B$2)))))

Trên đây là nguyên lý hoạt động của file excel tính tiền điện sinh hoạt mà mình mới lập, giải thích cũng hơi khó hiểu nhưng khi làm thì mình thấy cũng không phải khó lắm, bắt tay vào làm bạn sẽ hiểu ra vấn đề.

Lúc đầu nhìn công thức mình cũng hoảng nghĩ làm sao để chia ra tính cho từng mốc như thế nào, sao không áp chung một giá cho dễ tính :(((.

Nhưng sau mình hiểu ra nguyên lý là chỉ cần tính phần dư ra ví dụ với 450 số điện sử dụng, bạn chỉ cần tính phần dư ra là của 50 số điện, còn lại 400 số kia là bạn chỉ cần cộng với số tiền của 400 số điện (số này đã được tính sẵn cho cột “mức tiền cho từng mốc”), vậy là hoàn thành. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Leave a Comment