Lỗi Error 335544721 trên Phần mềm kế toán HCSN DAS

Lỗi 335544721 xuất hiện khi máy server bị lỗi và được tiến hành cài đặt lại hệ điều hành. Sau khi cài đặt lại hệ điều hành và nháy kép vào biểu tượng của phần mềm DAS được lưu trong ổ D để khởi động thì phần mềm chỉ load được khoảng 40% và xuất hiện thông báo lỗi “Unable to complete network request to host “192.168.81.129”. Failed to establish a connection”

Error 335544721 khi sử dụng phần mềm kế toán DAS
Lỗi nhận được khi khởi động phần mềm DAS

Cách khắc phục lỗi 335544721 của phần mềm kế toán DAS

Bước 1 Kiểm tra địa chỉ IP của máy server

Thông thường do chạy trên môi trường màng LAN và có nhiều máy tính cùng truy cập vào để sử dụng phần mềm theo mô hình client/server nên đa phần khi cài đặt lần đầu phần mềm thường được các kỹ thuật viên cấu hình địa chỉ IP của máy server là IP tĩnh nhằm tránh việc địa chỉ IP thay đổi, do vậy sau khi bạn tiến hành cài đặt lại hệ điều hành bạn cần phải cài đặt địa chỉ IP tĩnh giống với địa chỉ IP trước đó (làm vậy sẽ tránh việc phải chỉnh sửa ở các máy client).

Nếu bạn không nhớ địa chỉ IP trước đó là bao nhiêu, bạn có thể tìm thấy nó ở trong file server.txt nằm trong thư mục DAS (nếu như bắt buộc phải thay đổi địa chỉ IP bạn chỉ cần thay đổi và sửa lại địa chỉ trong file server.txt là địa chỉ bạn vừa thay đổi). Sau khi kiểm tra địa chỉ IP bạn thử chạy lại phần mềm nếu vẫn bị lỗi như trên tiến hành chuyển sang bước 2.

Bước 2 Cài đặt phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Firebird

Nếu bạn sử dụng phần mềm DAS bằng cách tải file cài đặt về và chạy cài đặt thì bạn không cần bước này, nhưng nếu bạn không cài đặt lại phần mềm mà sử dụng thư mục đã được cài đặt từ trước để chạy luôn thì bắt buộc phải có bước này.

Firebird là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được DAS sử dụng, bộ cài của Firebird thường sẽ nằm luôn trong thư mục DAS của bạn, bạn chỉ cần tìm bộ cài và chạy theo các cấu hình mặc định được thiết lập sẵn.

Sau khi cài đặt xong Firebird, bạn hãy thử khởi động lại DAS.

Lưu ý khi cài đặt phần mềm kế toán HCSN DAS

  • Dữ liệu của phần mềm Das được lưu trong thư mục Data, nếu bạn cài đặt lại phần mềm bằng cách chạy file setup thì sau khi chạy xong bạn cần copy dữ liệu trong thư mục data cũ đè vào các file mới, còn nếu bạn chạy phần mềm bằng cách sử dụng thư mục Das bạn vẫn hay sử dụng thì dữ liệu vẫn như vậy không có gì thay đổi.
  • Nếu như cài đặt lại phần mềm và thay đổi địa chỉ IP bạn cần nháy kép vào file layttmc.ext trong thư mục Das, sau khi nháy kép vào nó sẽ chạy và tạo ra một file server.txt, trong file này có địa chỉ IP và địa chỉ thư mục chứa dữ liệu của Das, bạn chỉ cần copy file server.txt vào các máy client để các máy client có thể truy cập được vào server.
  • Trong trường hợp bạn chưa có DAS thì bạn cần truy cập vào địa chỉ website http://pmdas.vn/DOWNLOAD/, đây là nơi bạn có thể download phần mềm kế toán Das, nơi đây chứa nhiều phiên bản như Das87x, Dax90x, Das100x, Das105x… bạn chọn phiên bản DAS mà bạn đang sử dụng để download về.

Leave a Comment