Cách tách các sheet trong một file excel ra thành từng file riêng biệt

Bạn có một file excel gồm rất nhiều các sheet khác nhau, việc tìm kiếm vị trí chính xác của từng sheet để di chuyển tới là rất tốn thời gian, vậy bạn hãy thử tách các sheet này ra thành từng file riêng biệt và sắp xếp chúng theo tên như vậy sẽ giúp bạn tìm tới vị trí cần tìm được nhanh hơn.

Nhưng việc tách từng sheet thành từng file riêng biệt như thế nào. Trong trường hợp này có hai cách bạn có thể làm

Cách làm truyền thống: Click chuột phải vào từng sheet -> chọn Move/copy -> chọn newbook và nhớ click chuột vào ô create a copy ở phía dưới. Cách này đơn giản nhưng làm cách này sẽ tốn thời gian nếu bạn có nhiều sheets.

Cách sử dụng đoạn code trong vba:

Bước 1: Tạo một thư mục mới.

Đầu tiên bạn nên tạo một thư mục mới sau đó đưa file excel chứa các sheet muốn tách ra vào trong đó vì khi bạn tách ra các file excel mới sẽ nằm ngay tại vị trí của file excel chứa các sheet cần tách, do vậy nếu bạn không tạo ra một thư mục mới bạn sẽ thấy choáng với những file mới được tạo ra.

Nhưng nếu bạn quên chưa tạo thư mục mới mà đã xuất các sheet excel ra bạn có thể thử gom nhóm các file theo ngày tháng bằng cách click chuột phải chọn group by -> date modified như vậy những file bạn vừa xuất ra sẽ được sắp xếp gần nhau bạn có thể đưa chúng vào một thư mục dễ dàng.

Bước 2: Ấn phím tắt Alt + F11

Bạn mở file excel chứa các sheets cần tách riêng ra, sau đó ấn phím tắt Alt +F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications. Hoặc bạn cũng có thể thao tác di chuột vào menu Developer, sau đó chọn Visual Basic (nằm ở phần code ngay dưới menu File)

Bước 3: Run đoạn code để xuất các sheets ra file riêng biệt trong VBA

Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, bạn vào menu Insert, sau đó chọn Module

Click vào Insert chọn Module trong VBA
Vào Insert chọn Module để chèn code

Trong Module hiện ra bạn copy và dán đoạn code sau vào:

Sub Splitbook()
'Updateby20140612
Dim xPath As String
xPath = Application.ActiveWorkbook.Path
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets
xWs.Copy
Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & xWs.Name & ".xls"
Application.ActiveWorkbook.Close False
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Sau khi dán đoạn code trên bạn click vào nút run trên thanh menu để Excel chạy tách các sheet ra thành từng file riêng biệt.

Click nút run trong vba để chạy đoạn code xuất các sheet ra
Click nút run trong VBA

Sau khi bạn click Run chương trình sẽ chạy và tạo ra các file excel riêng biệt theo tên từng sheet. Tốc độ xuất các file nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào số lượng file và lượng dữ liệu có trên các sheet cũng như tốc độ máy tính bạn đang dùng.

Leave a Comment